Organizujemy konferencje dla organizacji pozarządowychpoświęcone rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości oraz roli organizacji pozarządowych w niwelowaniu dysproporcji w dostępie do edukacji akademickiej  i atrakcyjnego rynku pracy między młodzieżą z regionów wiejskich a młodzieżą wielkomiejską.

Uczestnikami konferencji są przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięć edukacyjnych dla młodych ludzi ze wsi i małych miast. Zależy nam aby poprzez coroczne spotkania stworzyć platformę dyskusji i wymiany doświadczeń, której celem będzie poprawa oferty edukacyjnej i lepsze jej dopasowanie do potrzeb otoczenia i środowiska.

Konferencje odbywają się co roku na wiosnę i organizowane są przy współpracy Fundacji Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Więcej >>

 

Organizujemy również konferencje dla stypendystów pomostowych, które są miejscem debiutu naukowego dla studentów - stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych oraz platformą wymiany myśli i doświadczeń dla młodych ludzi.

 

Od początku swego istnienia zorganizowaliśmy 30 konferencji poświęconych problemom edukacji wyższej, jej dopasowania do potrzeb gospodarki i biznesu oraz poprawie jakości kształcenia w wyższych uczelniach. W konferencjach organizowanych przez nas wzięło udział ponad 2500 osób.