Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP realizowany był od 2013 do 2016 roku i adresowany do doktorantów, którzy specjalizują się w ekonomii i/lub finansach.

Celem Programu było zachęcenie wybitnych studentów do kontynuowania studiów na poziomie doktorskim i pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

 

Roczne stypendium naukowe w Programie wynosiło 25.000 zł i było wypłacane w 10 równych ratach miesięcznych w okresie od października do lipca.

W 3 edycjach Programu przyznano 24 stypendia doktoranckie.

 

Fundatorem Programu była Fundacja Narodowego Banku Polskiego, a jego Realizatorem Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej o fundatorze stypendiówwww.fundacjanbp.pl