Projektor to program, w ramach którego kilkuosobowe grupy studentów-wolontariuszy realizują, w lokalnych szkołach, przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów.

Służy on wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej na wsi i w małych miastach.  Autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Program polega na nawiązaniu współpracy studentów – wolontariuszy ze szkołami, które zgłosiły się do programu oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu przez studentów atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół. Grupy wolontariuszy, liczące od dwóch do pięciu osób, realizują przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności i zainteresowania dzieci i młodzieży. Projekty dotyczą konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub wybranego obszaru aktywności: mogą to być np. zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, informatyczne, teatralne, lingwistyczne i inne. Zajęcia mogą się odbywać w czasie wolnym od zajęć w trakcie roku szkolnego oraz w czasie wakacji lub ferii. Mogą to być także jednodniowe akcje, takie jak pikniki edukacyjne lub pokazy. Szkoła w zamian oferuje noclegi i wyżywienie studentom i regionalne atrakcje (np. zwiedzanie okolicy, poznanie historii regionu).

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości, popularyzowanie wolontariatu opartego na wiedzy i kompetencjach, rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowań i pasji, aby lepiej byli przygotowani do dalszej edukacji i pracy, a także do udziału w społeczeństwie obywatelskim.

Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie całego kraju. Studenci-wolontariusze mają określoną ścieżkę rozwoju: realizację każdego z projektów poprzedzają szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pracy z młodzieżą oraz zarządzania projektami.

Program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych i rozbudzanie zainteresowań, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację swoich pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.

W dotychczasowych edycjach programu, od 2003 roku, w całej Polsce przeprowadzono ponad 30 tysięcy projektów edukacyjnych w 2127 szkołach, z udziałem ponad 12 tysięcy studentów-wolontariuszy i 300 tysięcy uczniów.

Program zainicjowała w 2003 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W latach 2003 - 2016 realizatorami programu były Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" (2003-2010) i, powołana przez Stowarzyszenie, Fundacja Rozwoju Wolontariatu (2010-2016).

Od 1 stycznia 2017 roku realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

 

Więcej o programie na: www.projektor.org.pl