Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości istnieje od 1991 roku.

Celem naszych programów jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Nasze projekty zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy. 

 

Jak wspieramy młodych ludzi i sektor edukacji?

  • prowadzimy programy stypendialne dla studentów, począwszy od stypendiów na I roku studiów, w ramach prowadzonego od 2002 roku Programu Stypendiów Pomostowych
  • prowadzimy program Projektor - Wolontariat sudencki
  • organizujemy staże oraz dofinansowujemy naukę w kraju i za granicą
  • organizujemy konkursy przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości
  • organizujemy konferencje poświęcone rozwijaniu szans edukacyjnych młodych ludzi

 

 

Działania FEP to również sponsorowanie wydawnictw, propagowanie aktywnych metod nauczania oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży.

Od rozpoczęcia działalności przeznaczyliśmy na realizację przedsięwzięć edukacyjnych prawie 133 miliony zł, w tym 117 milionów zł na sfinansowanie ponad 45 800 różnego rodzaju stypendiów. Z naszych programów stypendialnych skorzystało ponad 62 000 osób. Prawie 30 tys. skorzystało z projektów realizowanych w ramach Programu Projektor – wolontariat studencki.

 

Od 2015 roku Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest członkiem wspierającym Forum Darczyńców w Polsce.

 

Zapraszamy:

- NASZE PROGRAMY

- SZCZEGÓŁOWE REZULTATY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI