THE FOUNDATION SUPPORTS YOUNG PEOPLE'S EDUCATION

Entrepreneurship, Finance and Management Competition

The 19th edition of the competition will take place on May 28-30, 2015. 15 student teams will compete against each other to become winners and win valuable prizes.

Bridge Scholarships Program

Bridge Scholarships is an extensive scholarship program which offers students scholarships for the 1st and further years of their studies. In the 13th edition of the Programme over 1200 students were granted university studies scholarships.

The Foundation

We have been supporting the education sector for over 20 years. We conduct scholarship programmes, organize internships, conferences and workshops. We help young people to spread their wings. We provide a chance for development to the young, ambitious and talented.

Polish-American Internship Initiative

The Polish-American Internship Initiative enables outstanding Polish students with excellent academic achievement to complete 2-3 month-long holiday internships in the U.S. reputed corporations.

Conferences

Our cycle of conferences for NGO's is focused on developing educational opportunities for young people living in small towns and the role the NGOs play in eliminating disproportion in access to university education and attractive employment market that exists between young people from rural areas and those living in big cities.

Previous Next Play Pause

Z dumą informujemy o sukcesie stypendystki pomostowej, p. Aleksandry Bartkowskiej, która w kwietniu tego roku rozpocznie ośmiomiesięczny staż w Europejskiej Organizacji badań Jądrowych CERN w Genewie.

"Od kwietnia do grudnia 2019 roku będę odbywać staż w CERN w Genewie w ramach programu Technical Studentship: Material and Surface Science, w dziale TE-VSC-SCC ( (Technology Department/Vacuum Surfaces & Coatings Group/Surface Coatings and Chemistry Section). Będę zajmowała się badaniem powierzchni materiałów objętościowych oraz wytwarzanych na nich cienkich warstw nadprzewodzących. Ponadto będę badać zawartość gazów resztkowych uwięzionych w warstwach nadprzewodnikowych korzystając m.in. z metody spektrometrii masowej.

Chciałabym podziękować Fundacji za wspaniałą działalność, za umożliwienie dobrego startu na studiach oraz w szczególności za program stypendiów językowych oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, które pomogły uwierzyć mi w swoje możliwości oraz zaplanować ścieżkę kariery.”

 

 BA www 2

Pani Aleksandra jest studentką Politechniki Warszawskiej, na kierunku Inżynieria materiałowa. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych otrzymywała stypendium pomostowe na I roku studiów, otrzymywała również stypendium językowe, brała udział w warsztatach dla stypendystów „Kariera i rynek pracy”, zaś w 2018 roku była aktywnym uczestnikiem konferencji stypendystów pomostowych „Naukowy Start”.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na stażu!