THE FOUNDATION SUPPORTS YOUNG PEOPLE'S EDUCATION

Entrepreneurship, Finance and Management Competition

The 19th edition of the competition will take place on May 28-30, 2015. 15 student teams will compete against each other to become winners and win valuable prizes.

Bridge Scholarships Program

Bridge Scholarships is an extensive scholarship program which offers students scholarships for the 1st and further years of their studies. In the 13th edition of the Programme over 1200 students were granted university studies scholarships.

The Foundation

We have been supporting the education sector for over 20 years. We conduct scholarship programmes, organize internships, conferences and workshops. We help young people to spread their wings. We provide a chance for development to the young, ambitious and talented.

Polish-American Internship Initiative

The Polish-American Internship Initiative enables outstanding Polish students with excellent academic achievement to complete 2-3 month-long holiday internships in the U.S. reputed corporations.

Conferences

Our cycle of conferences for NGO's is focused on developing educational opportunities for young people living in small towns and the role the NGOs play in eliminating disproportion in access to university education and attractive employment market that exists between young people from rural areas and those living in big cities.

Previous Next Play Pause

 

Stypendia o charakterze socjalnym dla studentów – stypendystów organizacji pozarządowych – nie są wliczone do dochodu, gdy studenci ubiegają się o stypendia socjalne w uczelni. Z prawa tego mogą korzystać stypendyści organizacji pozarządowych, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Innymi słowy stypendyści organizacji pozarządowych (w tym – stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych) nie muszą wykazywać stypendium otrzymanego od organizacji pozarządowej przy obliczaniu dochodu, będącego podstawą przyznania pomocy w uczelni. Oznacza to w praktyce, że będą mieli większe szanse na uzyskanie stypendium socjalnego w uczelni, niż mieli dotąd.

Środowisko organizacji pozarządowych realizujących programy stypendialne od blisko 5 lat zabiegało o zniesienie nierównego traktowania odbiorców pomocy stypendialnej oferowanej przez organizacje pozarządowe. Stypendia przyznawane przez te organizacje musiały być wliczane do dochodu studentów starających się o stypendia socjalne. Tymczasem stypendia przyznawane przez uczelnie i przez samorząd terytorialny, mimo podobnych celów i charakteru, z mocy ustawy ‚Prawo o szkolnictwie wyższym’ nie były wliczane do dochodu stypendysty.

W efekcie, w obawie przed utratą świadczeń socjalnych w uczelni, zdarzało się iż studenci rezygnowali ze stypendiów przyznawanych przez organizacje pozarządowe. W ten sposób podstawowy cel większości programów stypendialnych NGO, jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych, był całkowicie niweczony.

Przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych – zespół doradczy konferencji „Stypendia w Polskiej Edukacji” i Forum Darczyńców – wielokrotnie prezentowali problem nierównego traktowania stypendiów i propozycje zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym w Sejmie, Senacie i w korespondencji kierowanej do poszczególnych Ministerstw oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. W efekcie Rada Działalności Pożytku Publicznego uznała racje środowiska pozarządowego i wyraziła poparcie dla zniesienia nierównego traktowania podmiotów. Dzięki temu poparciu i intensywnym zabiegom organizacji stosowna zmiana został uwzględniona w rządowym projekcie nowelizacji ustawy i przyjęta przez Parlament. Od 1 października stypendyści organizacji pozarządowych, starając się o stypendium socjalne w uczelni, mają takie samo prawa jak stypendyści uczelni i samorządu terytorialnego.