Polish-American Internship Initiative to program, w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w Stanach Zjednoczonych, w renomowanych amerykańskich firmach.

Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.


O staże w USA mogą ubiegać się studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych na polskich uczelniach publicznych, biegle władający językiem angielskim, legitymujący się bardzo dobrymi wynikami w nauce i aktywni społecznie. Do udziału szczególnie zachęcani są uczestnicy programów „Stypendia Pomostowe” oraz „Projektor - Wolontariat Studencki”.


Uczestnicy staży, które trwają od 2 do 3 miesięcy, otrzymują wynagrodzenie. Organizatorzy pokrywają część kosztów podróży oraz pomagają studentom w uzyskaniu wizy. Praktyki przebiegają według planu opracowanego przez przyjmującą firmę jeszcze przed rozpoczęciem stażu. Każdy stażysta w trakcie praktyk może liczyć na wsparcie mentora, który nadzoruje jego pracę, informuje o postępach i udziela niezbędnej pomocy. Dzięki temu studenci mają okazję wykorzystać swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć doświadczenie zawodowe ucząc się od najlepszych.

 

W wakacje 2016 sześciu stażystów PAII odbyło wakacyjne praktyki w trzech uznananych amerykańskich przedsiębiorstwach: MoneyGram International, Archer Daniel Midlands Company i Pittsbourgh Glass Works.

 

W sumie, w sześciu dotychczasowych edycjach Programu, 85 uzdolnionych, młodych Polaków wyjechało do Stanów Zjednoczonych na staże w firmach: Archer Daniels Midland Company, The Boeing Company, Citigroup, Chevron, GE Hitachi Nuclear Energy, MoneyGram, Pittsburgh Glass Works, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft Corporation, Westinghouse.

 

Więcej o programie staży dla studentów w USA na: www.paii.pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony PAII na Facebook’u

 

Polecamy również blog naszych stażystów pisany w 2014 z USA: https://paii2014.wordpress.com/